ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”

ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”
ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”

 

ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”

ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2564 ศูนย์ Smile & Smart Center ภายใต้ระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” ได้จัดอบรมหลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน” โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.พิชัย อิฏฐสกุล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์ กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรหลักในการอบรม และอาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มย่อย โดยมี Helpers ประจำสำนักวิชาและวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ นักวิชาการเข้าร่วม จำนวน 72 คน แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”
ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”

 

ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”
ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”

 

ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”
ศูนย์ SSC จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Into the human mind แห่งความเข้าใจความเป็นคน”

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะให้ Helpers มีทักษะในการดูแลนักศึกษาที่เผชิญปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นผู้นำในการช่วยเหลือนักศึกษา รวมทั้งสามารถขยายผลไปยังอาจารย์ท่านอื่นๆ ในสำนักวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการอบรมในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการอบรมรูปแบบใหม่ (แบบออนไลน์) พบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด อีกทั้งยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เป็น Helpers ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์จากสำนักอื่นๆ ได้เห็นข้อดีและวิธีการดีๆ และได้เครื่องมือนำไปใช้ช่วยเหลือนักศึกษา รู้สึกประทับใจกับการเดินทางที่ไม่โดดเดี่ยว และความงดงามที่เติบโตจากภายใน เจอพลังในตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริง อีกทั้งมีความมั่นใจในการเป็น Helpers เพิ่มขึ้น และเสนอให้มีการจัดกิจกรรมอบรมลักษณะนี้ในประเด็นอื่นๆ อีกต่อไป

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://photos.app.goo.gl/Y6mYzbYQD8gj8unZ8″ icon=”” target=”true”]ชมประมวลภาพ[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.