Home / ข่าวทุนการศึกษา / ประกาศด่วนเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วนเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน และบุคคลผู้มีกุศลจิต

เพื่อการจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งประเภทให้ทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และเป็นปีการศึกษา โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนการศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสนี้จนสามารถเรียนได้ตลอดหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาในที่สุด จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่ขาดโอกาสด้านทุนทรัพย์และมีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาทุกคนสมัครเข้ารับการพิจารณารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 นี้
 

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.มีความประพฤติดี
3.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4.คุณสมบัติ อื่นๆ ตามที่เจ้าของทุนระบุ
(รายชื่อทุนการศึกษาทั่วไป 2560 ตามลิงค์นี้…)

นักศึกษาสามารถ download ใบสมัคร ได้ที่ https://dsa.wu.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2561

ส่งใบสมัครและลงข้อมูลในระบบ วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา

นักศึกษาที่สมัครขอทุน ทุกคน ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยจะแจ้ง วันและเวลาสัมภาษณ์ ให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ
สำหรับนักศึกษาที่เคยได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา  หากประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาในครั้งนี้  ให้แนบสำเนาบัตรอวยพร  จดหมายที่ส่งถึงผู้มอบทุนการศึกษา  และใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานั้นๆ มาด้วย  เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสมัครขอรับทุนการศึกษาในครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 3148

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *