Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างห้องซักผ้าหอพักนักศึกษา

ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างห้องซักผ้าหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างห้องซักผ้าหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง

โดยมหาวิทยาลัยได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง ดำเนินการจำนวน 10 แห่ง ในวงเงิน 1,845,000 บาท และคาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขงานให้เรียบร้อยและทางศูนย์บริหารทรัพย์สินจะจัดหาผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ พร้อมให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาภายในเดือนมกราคม 2561

ชมประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *