Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรหอพักนักศึกษา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรหอพักนักศึกษา

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญหอพัก และร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 6.30 น. ณ ลานธรรม หลังอาคารหอพักลักษณานิเวศ 4

สำหรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมละหมาดและร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อมอบให้สถานสงเคราะห์ ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องละหมาด อาคารศูนย์อาหารกลางคืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *