Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / กิจกรรม “เอาไงดีกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

กิจกรรม “เอาไงดีกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

โครงการ “พัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” Smile & Smart Center ร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดกิจกรรม “เอาไงดีกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ซึ่งดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 98 คน

จากการบรรยายในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงองค์รวมทั้งหมดของการวางแผนการเงิน รู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเอาเงินไปลงทุนอะไร คุ้มไหม เสี่ยงมากไหมที่จะลงทุน สิทธิของสมาชิกและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเลือกแผนการลงทุนแบบไหนที่เหมาะสมกับตนเอง การส่งเงินเข้ากองทุนกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน แล้วสุดท้ายหลังจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่รวมทั้งการใช้ Application บนมือถือในการวางแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมผู้เข้าร่วมรู้สึกดี ประทับใจกับการบบรยายของวิทยากร มีประโยชน์มาก ๆ สามารถนำไปใช้ได้จริงและอยากให้จัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้อีก

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *