Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ทำประเมินร้านค้าร้านอาหาร..ลุ้นโชค

ทำประเมินร้านค้าร้านอาหาร..ลุ้นโชค

เชิญชวนนักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านค้าร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แล้วลุ้นรับรางวัลคูปองทานอาหารฟรี ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ทำแบบประเมินได้ที่ ลิงค์

ทำแบบประเมินความพึงพอใจร้านค้าร้านอาหาร

 

 

ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรม ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *