Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตรับบุญปีใหม่ 2563

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตรับบุญปีใหม่ 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตรับบุญปีใหม่ 2563 เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการให้เพื่อเป็นการความดีด้วยการให้ เพื่อนำโลหิตที่ได้จากผู้บริจาคให้โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนนำไปช่วยชีวิตในทุกๆ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10 มกราคม 2563 มีบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 157 คน ได้รับโลหิต จำนวน 259 คน รวมจำนวนโลหิตทั้งสิ้น 36,000 ซีซี

นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา และนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา มาเยี่ยมและให้กำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมครั้งนี้ทั้งสองวัน

ในการนี้จึงขอขอบคุณและขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านและผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่านขอกุศลผลบุญซึ่งได้ปฎิบัติในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสงค์สิ่งใด จงสัมฤทธิผลดังปรารถนาทุกประการ

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *