Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice” สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice” สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีบุคลากร Smile & Smart Center และอาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี จิตแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยาการจัดอบรม ให้กับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 1-2 นักศึกษาสำนักวิชาอื่นๆ (สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา และห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน

จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำให้ทราบถึง ข้อมูลทั่วไปของบุหรี่ ผลกระทบของบุหรี่ที่มีต่อร่างกาย การเป็นโรคในช่องปากที่รุนแรงอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ อีกทั้งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคจากภาวะความผิดปกติในช่องปากหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งของช่องปาก ลิ้น และริมฝีปาก โรคปริทันต์ และการสูญเสียฟัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทันตแพทย์ควรดูแล รักษา และแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ การอบรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครที่สูบบุหรี่มาร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติจริง เช่น การให้คำปรึกษา การเข้าใจญาติของผู้ใช้บุหรี่ และชวนกันเลิกบุหรี่ และมีการติดตามให้กำลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานของนักศึกษาทันตแพทย์เพื่อเข้าสู่วิชาชีพต่อไป

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://photos.app.goo.gl/ALjT18P45QqEyVEo7″ icon=”” target=”true”]ชมประมวลภาพ[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.