มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงพื้นที่พัฒนางานของเครือข่าย “โรงเรียนดูแลใจ”

ศูนย์ Smile & Smart Center มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคลินิกเพื่อใจ (Smile Clinic) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร และอาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี และคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาพยาบาลได้ลงหนุนเสริมพัฒนางานของเครือข่าย “โรงเรียนดูแลใจ” ในระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. โรงเรียนแรกคือ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ได้เยี่ยมห้อง Smile & Smart Center ของทางโรงเรียน โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ปรึกษาโครงการ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และนักเรียนในฐานะแกนนำของโครงการให้การต้อนรับ ซึ่งห้อง Smile & Smart Cente เป็นผลงานการออกแบบของอาจารย์ มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อีกทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างเครือข่าย “โรงเรียนดูแลใจ” โดยใช้ Love Language & Psychological Approach ประยุกต์ภาษารักของ Gary Chapman 1. คำพูด 2. สัมผัส 3. การบริการ ใส่ใจ ดูแล 4. ของขวัญ ของฝาก 5. เวลาคุณภาพ ซึ่งเครื่องมือนี้เกิดจากผลการวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ บูรณาการสู่การเรียนการสอน และการบริการวิชาการในพื้นที่โดยเสริมพลังให้นักศึกษาเป็นวิทยากรสำหรับเด็กและเยาวชนและได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านของชาวบ้านที่นักเรียนได้ไปดำเนินกิจกรรมมาก่อนหน้านี้ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากและมีแนวคิดที่ขยายผลโครงการนี้ออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

อีกทั้ง ทางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส่วนสื่อสารองค์กร และศูนย์บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์ข่าวภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ไปทำข่าวในครี้งนี้อีกด้วย

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://photos.app.goo.gl/GstCVTeA3d6tR3uAA” icon=”” target=”true”]ชมประมวลภาพ[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.