Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ประมวลกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประมวลกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย รู้จักบริการและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการเรียน

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาเช่น นักศึกษาใหม่พบอธิการบดีและคณะผู้บริหาร การขึ้นทะเบียนนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษาใหม่พบหน่วยงาน เป็นต้น

นอกจากนั้น ส่วนกิจการนักศึกษา ยังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะของความเป็นผู้นำ WU Next Gen Leadership และกิจกรรม Freshy Skill Up

กิจกรรมทักษะของความเป็นผู้นำ WU Next Gen Leadership พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน 4 ทักษะผู้นำ คือ วินัย ใจอาสา กตัญญู และ ภาวะผู้นำ ผ่านการเข้าฟังบรรยายจากวิทยากรมีชื่อเสียงในด้านต่างๆ และการทำ WorkShop เช่น การเขียนโพสการ์ดแสดงความรักบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณ การร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยกิจกรรม Next Gen Leadership จัดขึ้นเป็นปีที่ 2

กิจกรรม Freshy Skill Up เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษาชีวิตของนักศึกษาชั้นปี 1 ประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ การจัดการเวลา “เอาไวดีหว่า” สัมพันธภาพ “ทะลายกำแพง” Life Support และ Safe Love กิจกรรม Freshy Skill Up จัดให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 มาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยยังได้รับการต้อนรับดูแลตลอดช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษาโดยระบบพี่เลี้ยงกลุ่ม เรียกว่า กลุ่มสัมพันธ์ 15 กลุ่ม ที่นักศึกษาใหม่จะได้อยู่ในกลุ่มสัมพันธ์และมีกิจกรรมรับขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ของกลุ่ม เป็นประเพณีดีงานที่สืบต่อมาตั้งแต่นักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย

สุดท้าย นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับการเลี้ยงต้อนรับจากมหาวิทยาลัย ร่วมรับประทานอาหารกับอธิการบดีและผู้บริหารคณาจารย์ตามแบบการยกสำรับของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ กิจกรรมกินหมรับต้อนรับนักศึกษาใหม่

ชมประมวลภาพ

ชมประมวลภาพ

ชมประมวลภาพ

ชมประมวลภาพ

ชมประมวลภาพ

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *