Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ยื่นคำร้องผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

ยื่นคำร้องผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

ขอให้นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2540 และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษา (เคยผ่อนผันสถาบันเดิมมาก่อน) ให้มายื่นคำร้องผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารสำหรับการผ่อนผัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 2.แบบคำร้องขอผ่อนผันทหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *