รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1/2562

งานหอพักนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1/2562

ตามที่งานหอพักได้ขึ้นบัญชีสำรองนักศึกษาที่สมัครหอพักเอาไว้ และมีนักศึกษาอื่นๆที่ต้องการสมัครอยู่หอพักเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 1/2562 นั้น ให้นักศึกษาซึ่งมีความประสงค์จะสมัครอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยดำเนินการดังต่อไปนี้

1.วัน-เวลาการสมัคร
-นักศึกษาสมัครหอพัก เลือกห้องพัก ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 21-26 มิถุนายน 2562 (เปิดระบบเวลา 09.00 น.)
-นักศึกษาที่สมัครหอพักและเลือกห้องผ่านระบบแล้ว รายงานตัวเข้าหอพักได้วันที่ 30 มิถุนายน- 3 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอพักที่นักศึกษาสมัครได้
-หากนักศึกษาต้องการรายงานตัวเข้าหอพักก่อนวันที่ 30 มิถุนายน นักศึกษาต้องติดต่อที่ปรึกษาหอพักเป็นรายกรณี (ในเวลาทำการ) และต้องชำระค่าธรรมเนียมการอยู่หอพักช่วงปิดภาคเรียนตั้งแต่วันเข้าพักจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม)

2.คุณสมบัติผู้สมัครอยู่หอพัก
-มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบัน
-ไม่มีรายชื่อเป็นนักศึกษาหอพักภาคเรียนที่ 1/2562
-ไม่ได้เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นตัดสิทธิ์อยู่หอพัก มีคะแนนติดลบไม่เกิน 50 คะแนน
-สมัครพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถเลือกหอพัก ห้องพักได้ทันที ไม่เรียงลำดับตามคะแนนใดๆ

3.ขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก
3.1.นักศึกษาเข้าระบบสมัครอยู่หอพักระหว่างภาคการศึกษา
3.2.นักศึกษาเลือกหอพัก ห้องพัก ระบบจะแสดงให้เห็นข้อมูลสมาชิกในห้องพักที่มีรายชื่ออยู่ก่อนแล้ว
3.3.กดยืนยันการสมัคร ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง
3.4.นักศึกษาลงชื่อรายงานตัวที่หอพักที่สมัครได้ ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก
3.5 ชำระค่าธรรมเนียมหอพักและค่าประกันความเสียหายหอพัก พร้อมกับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
-หอพักธรรมดา ค่าธรรมเนียมหอพัก 2,000 บาท + ค่าประกันความเสียหายหอพัก 1,000 บาท
-หอพักปรับอากาศ 17 ค่าธรรมเนียมหอพัก 3,600 บาท + ค่าประกันความเสียหายหอพัก 1,000 บาท

4.สิ่งที่ต้องเตรียมในการรายงานตัวเข้าหอพัก
-รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

[highlight color=”yellow”]สมัครได้ที่[/highlight]

คลิก>> http://dsaapp.wu.ac.th/dormbook/login.asp

** มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : หอพัก ม.วลัยลักษณ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.