Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ 2562

การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ 2562

การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น.

1.สถานที่ : หอพักที่นักศึกษาสมัครได้ (ไปยังจุดลงสัมภาระที่กำหนดไว้)

2.เอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว
ใบรายงานตัวเข้าหอพัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562ทางเว็บไซต์ คลิก>> ระบบจองหอพักนักศึกษาใหม่
รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดบนใบรายงานตัวเข้าหอพัก) หากไม่สามารถถ่ายรูปชุดนักศึกษาได้ ให้ใช้รูปถ่ายชุดนักเรียนแทนได้ และให้นักศึกษาถ่ายรูปชุดนักศึกษาส่งอีกครั้งก่อนเปิดภาคเรียน

ตัวอย่างรูปถ่าย

3.การเดินทางไปยังจุดลงสัมภาระ
คลิก >> สำหรับนักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 2,3,4,5 และนักศึกษาที่ยังไม่ได้สมัครหอพัก

คลิก >>สำหรับนักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 1,7,10,11,13,14,16,17 และ 18

4.การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

5.กิจกรรมในวันรายงานตัวเข้าหอพัก
นักศึกษาประชุมนักศึกษาหอพัก เวลา 13.30-14.30 น. ณ หอพักของนักศึกษา
ตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารไทยบุรี แจ้งตอบรับการเข้าร่วมได้ที่ คลิก>>สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

7.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในหอพักธรรมดา คลิก>> เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตและไม่อนุญาตให้ใช้ในหอพักธรรมดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *