Banner-How-to-Overcome-Depression-2021

Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “โรคซึมเศร้าและวิธีการดูแล : How to Overcome Depression”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. โครงการ “พัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” Smile & Smart Center ได้จัดกิจกรรม “โรคซึมเศร้าและวิธีการดูแล : How to Overcome Depression” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี จิตแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ ณ ห้อง Meeting Room ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสื่อสารสองทางไปยังศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานคร สำหรับวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรของส่วนกิจการนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 71 คน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความมุ่งหวังของ ศูนย์ Smile & Smart Center เพื่อเพิ่มศักยภาพให้อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรเข้าใจและตระหนักต่อนักศึกษาที่กำลังเผชิญกับปัญหารอบด้านที่เพิ่มมากขึ้น สร้างความเชื่อ ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะโรคซึมเศร้าและวิธีการดูแลที่ถูกต้อง ซึ่งถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที่และต่อเนื่องสามารถรักษาให้หายขาดได้ ร่วมทั้งสร้างเกราะป้องกันในการช่วยเหลือนักศึกษา ตามหลักการ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง ให้ข้อมูลและช่วยให้เข้าถึงบริการของมหาวิทยาลัย ร่วมทั้งช่องทางต่างๆ ในการส่งต่อและขอความช่วยเหลือ การประสานข้อมูลเพื่อดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาในโอกาสต่อไป

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://photos.app.goo.gl/A8sVQSZfJ5Xx6vw28″ icon=”” target=”true”]ชมประมวลภาพ[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.