มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และอบายมุข : “เทเหล้าเผาบุหรี่ ทำดีเพื่อในหลวง”

ช่วงเย็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ และกิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ โดยส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ของนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

ประกอบกับในปี พ.ศ. 2562 นี้ องค์การอนามัยโลกและภาคีทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง ยาสูบและสุขภาพปอด โดยมุ่งเน้นรณรงค์ให้ตระหนักถึงประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่และการได้รับบุหรี่มือสอง
2. ความตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่โดยเฉพาะที่มีต่อสุขภาพปอด
3. จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคปอดทั่วโลก ที่มีสาเหตุมาจากยาสูบ เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรังและมะเร็งปอด
4. หลักฐานที่เชื่อมโยงการสูบบุหรี่เข้ากับการเสียชีวิตจากวัณโรค
5. ผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคลในช่วงวัยต่างๆ
6. ความสำคัญของสุขภาพปอดที่ดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้สุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี
7. การปฏิบัติและมาตรการที่เป็นไปได้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชนและภาครัฐในการลดความเสี่ยงของสุขภาพปอดที่มาจากการสูบบุหรี่ หรือได้รับบุหรี่มือสอง อันเป็นที่มาของคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2562 ที่ว่า “Tobacco burns your lungs : บุหรี่เผาปอด”

กิจกรรมประกอบด้วย การปฏิญาณตนของนักศึกษาว่าจะ ลด ละเลิกสูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และจะไม่เสพสิ่งเสพติด ตลอดจนจะไม่มั่วสุมอบายมุขต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรม “เทเหล้า เผาบุหรี่ทำดีเพื่อในหลวง” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิเสธ หรือการไม่สนับสนุนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการสูบบุหรี่และถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ยังมีชุดการแสดงของนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ การจัดแสดงนิทรรศการและการทำกิจกรรม ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ซึ่งมีอยู่ 5 ฐาน ได้แก่ การสูบบุหรี่ในผู้หญิง การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยสมุนไพรไทยเพื่อการลดการสูบบุหรี่ พิษภัยของบุหรี่มือสอง และแนวทางการหลีกเลี่ยงดังกล่าว โดย กลุ่มเป้าหมายหลักในการจัดโครงการคือนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน

อนึ่งกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก สุรา ยาเสพติดและอบายมุข มหาวิทยาลัยจัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกแต่ในปีนี้ตรงกับช่วงปิดภาคการศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมก่อนปิดภาคการศึกษาดังกล่าว

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://photos.app.goo.gl/XkAkWTaBQRraoJsr8″ icon=”” target=”true”]ชมประมวลภาพ[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.