ประกาศพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 301 ชั้น 3

พร้อมกันเวลา 11.45 น. ลงทะเบียนและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับมอบทุนการศึกษา ** แต่งกายชุดพิธีการ **

ขอพบนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาดังต่อไปนี้
1.ทุนการศึกษาทั่วไป (ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ ภาคการศึกษาที่ 3/2561)
2.ทุนการศึกษาของสำนักวิชา ในแต่ละสำนักวิชา (ทุนจากรพ. , ทุน พสวท. , ทุน ส.วิทยาศาสตร์ ,ทุน ส.แพทย์ , ทุน ส.เภสัชศาสตร์ , ทุน ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ,ทุน ส.พยาบาล , ทุน ส.สถาปัตย์ ฯลฯ)
3.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
4.กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ (ทุนเรียนดี และทุนสร้างโอกาส)
5.ทุนการศึกษาที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุน 1 อำเภอ , ทุน สกอ.เพื่อพัฒนาจ.ชายแดนใต้ , ทุนเอสโซ่ , ทุนโลตัส ฯลฯ)
6.ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นค่าหอพัก ทั้งนักศึกษาเรียนดี และนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา
7.ทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
8.ทุนอื่นๆ ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ประกาศเกี่ยวกับ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา ทุกคน มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา (ชั้น 2 อาคารไทยบุรี) เพื่อแจ้งยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.