Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพัก (ที่งานหอพักกำหนดให้เข้าร่วม)

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพัก (ที่งานหอพักกำหนดให้เข้าร่วม)

ตามที่งานหอพักนักศึกษาได้ประกาศคัดเลือกนักศึกษาปัจจุบันเข้าอยู่หอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการนำรายชื่อผู้ที่แจ้งความประสงค์สมัครอยู่หอพัก มาเรียงตามลำดับสิทธิ์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นักกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณานักกิจกรรม
กลุ่มที่ 2 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักที่งานหอพักนักศึกษากำหนดดังต่อไปนี้
-นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักครบ 21 คะแนน
-นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักครบ 17 คะแนน
กลุ่มที่ 3 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักไม่ครบตามที่งานหอพักกำหนด

เพื่อให้นักศึกษาได้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบคะแนนความดีและสิทธิ์ของตนเอง จึงขอแจ้งข้อมูล”กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพัก ที่งานหอพักกำหนดให้เข้าร่วม” อีกครั้ง  ดังนี้

โดยหากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ก็สามารถสมัครหอพักได้ตามปกติ แต่จะถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มที่ 3

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนความดีของตนเองได้ที่เว็บไซต์>> http://dsaapp.wu.ac.th/hours/login.asp

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *