Home / ข่าวทุนการศึกษา / เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนละ 30,000 บาทต่อเนื่องจนจบการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจ..สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติ และดำเนินการยื่นใบสมัครตาม Link ที่แนบมานี้

*** ประกาศทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัฑณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ***

ขั้นตอนการส่งใบสมัคร ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์

1) Download ไฟล์ ชื่อ “01 ใบสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2560” ที่แนบมาพร้อมนี้ || Download ||
2) กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครลงในแบบฟอร์มข้อ 1
3) บันทึกชื่อไฟล์ เป็น “ชื่อ – สกุล/ มหาวิทยาลัย”
4) ส่งไฟล์ที่ทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วในข้อ 3 มาที่ email address :  cp.scholarship.apply@gmail.comพร้อมแนบไฟล์ประกอบดังนี้
4.1 ไฟล์ใบรายงานผลการเรียน (Transcripts)จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด (ไฟล์ JPEG/PDF)
4.2 ไฟล์ภาพผู้สมัครสวมชุดนิสิต นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว (ไฟล์  JPEG/PDF)
4.3 ไฟล์หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา ที่มีการลงนามเอกสารเรียบร้อยแล้ว (Scan เป็น file PDF/JPEG)
4.4 ไฟล์ หนังสือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการทุนการศึกษา (Scan เป็น file PDF/JPEG)

กำหนดส่งใบสมัครมาที่ Email : :  cp.scholarship.apply@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *