Home / ข่าวทุนการศึกษา / รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 (ต่อเนื่องจาก มวล., ผู้กุ้รายใหม่ และต่อเนื่องจากมัธยมศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา) สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองรายได้ และแบบฟอร์มรายละเอียดและข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้ (สำหรับเวลาในการส่งใบสมัคาและสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาค 1/2560 (พิมพ์จากระบบ E-studentloan)

2. ใบสมัคร กยศ.ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 (ดาวน์โหลด)

3. แบบฟอร์มรายละเอียดและข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

4. หนังสือรับรองรายได้/หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/ห้างร้าน) (ดาวน์โหลด)

5. ใบแสดงผลการเรียนสะสม ภาคการศึกษา 3/2559 (Print จากระบบ CES)

6. สำเนาแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของปีการศึกษาล่าสุด

7. แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาคนละ 36 ชม. ตามแบบฟอร์มที่เคยดาวน์โหลด

8. รูปถ่ายการทำจิตอาสา (อย่างน้อยกิจกรรมละ 2-3 ภาพ)

ใบสมัคร หนังสือรับรองรายได้ 60 แบบฟอร์มรายละเอียดและข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุน 2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *