Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ข้อมูลการสมัครหอพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ 2562

ข้อมูลการสมัครหอพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ 2562

ข้อมูลอัพเดท 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น.

1.การจองหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่ ทำผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

2.กำหนดการจองหอพักนักศึกษารอบ Portfolio และรอบ 3
2.1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. เข้าระบบเพื่อกรอกประวัติเบื้องต้น
2.2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นักศึกษาหญิง เข้าระบบสมัครและเลือกห้องพัก
2.3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นักศึกษาชาย เข้าระบบสมัครและเลือกห้องพัก
2.4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น. ปิดระบบสมัครหอพัก
2.5 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ประกาศผลการสมัครหอและค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาต้องชำระเพิ่มเติม
2.5 วันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมหอพักและค่าประกันความเสียหายหอพัก ณ เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
2.6 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก

3.กำหนดการจองหอพักนักศึกษารอบ 4 และรอบตกค้าง

3.1 นักศึกษาที่จะเข้าระบบสมัครหอพักออนไลน์ได้ ต้องเป็นนักศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว โดยเมื่อชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ประมาณ 2 วันทำการ นักศึกษาจะได้รับรหัสนักศึกษา และสามารถนำรหัสนักศึกษา (ขึ้นต้นด้วย 62xxxxxx) มาใช้ในการเข้าระบบสมัครหอพัก (รายละเอียดเกี่ยวกับรหัสนักศึกษา ดูได้ในเว็บ entry.wu.ac.th)
3.2 นักศึกษาเข้าระบบเลือกห้องพักออนไลน์ โดยระบบจะแสดงห้องว่าง แสดงสมาชิกในห้องพัก และข้อมูลทั่วไปของสมาชิกในห้องพัก เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกห้อง
3.3 เปิดระบบวันที่ 4-10 มิถุนายน 2562
3.4 หลังจากเลือกห้องพักแล้ว ให้เข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบนำชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ entry.wu.ac.th พิมพ์ใบนำชำระเงินและนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย(เท่านั้น) ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

4.หอพักที่เปิดให้จอง หอพักธรรมดา หอพักลักษณานิเวศ 1,2,3,4,5,7,10,11,13

(หอพักปรับอากาศ 16,17,18 เต็มแล้ว ไม่เปิดให้จอง)

5.วันรายงานตัวเข้าหอพัก
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. (ติดตามกำหนดการโดยละเอียดอีกครั้ง)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

งานหอพักนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาและศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.การจัดบริการที่พัก
มหาวิทยาลัยจัดบริการที่พักให้นักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อส่งเสริมทักษะเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และความสะดวกในการติดตามดูแลนักศึกษาด้านการเรียน

2.หอพักที่เปิดให้บริการ
นักศึกษาใหม่สามารถเลือกเข้าพักในหอพัก 1 ประเภท ดังนี้

2.1 หอพักธรรมดา
-หอพักนักศึกษาชาย ได้แก่ หอพักลักษณานิเวศ 5,7
-หอพักนักศึกษาหญิง ได้แก่ หอพักลักษณานิเวศ 1,2,3,4,10,11,13 และ 14
-เป็นหอพัก 3 ชั้น ห้องน้ำรวมทุกชั้น พักได้ห้องละ 4 คน
-ภายในห้องมีเตียง 2 ชั้น 2 เตียง ฟูกนอน โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า และระเบียงตากผ้าหลังห้อง
-บริการห้องรีดผ้า เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำร้อน/เย็นทุกชั้น ห้องกิจกรรม ห้องละหมาด ห้องอ่านหนังสือรวม ห้องดูทีวีรวม

-ค่าธรรมเนียมหอพัก 2,000 บาทต่อคนต่อเทอม รวมค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า**
-**เฉพาะหอพักลักษณานิเวศ 14 คิดค่าไฟฟ้ารายเดือน อัตรา 5.50 บาท/หน่วย

 

3.จำนวนที่ว่างที่เปิดให้เลือกห้องพักสำหรับนักศึกษาใหม่
หอพักหญิง
-หอพักลักษณานิเวศ 1 จำนวนรับ 190 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 2 จำนวนรับ 182 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 3 จำนวนรับ 190 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 4 จำนวนรับ 190 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 10 จำนวนรับ 190 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 11 จำนวนรับ 190 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 13 จำนวนรับ 190 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 14 จำนวนรับ 10 ที่

หอพักชาย
-หอพักลักษณานิเวศ 5 จำนวนรับ 150 ที่
-หอพักลักษณานิเวศ 7 จำนวนรับ 147 ที่

4.ขั้นตอนและกำหนดการเลือกห้องพัก

-นักศึกษาเลือกห้องพักผ่านระบบออนไลน์ โดยจะล็อกอินเข้าระบบได้เฉพาะนักศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น
-นักศึกษาเข้าระบบเพื่อเลือกห้องพักของตนเอง หากต้องการเลือกลงห้องเดียวกัน ให้นัดแนะกันเอง
-ในหอพักธรรมดา นักศึกษาใหม่จะเลือกห้องพักได้ห้องละ 1-2 ที่ โดยจะมีการกันที่ให้นักศึกษารุ่นพี่ห้องละ 2-3 คน โดยนักศึกษาจะเห็นข้อมูลนักศึกษาเบื้องต้นของสมาชิกที่เลือกอยู่ในห้องนั้นก่อน (ชื่อ ศาสนา สำนักวิชา สาขาที่เรียน) เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกห้อง
-เปิดระบบให้เข้ากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
-เปิดระบบให้เลือกห้องพักออนไลน์ในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562
-จะแจ้งเว็บไซต์และรายละเอียดวิธีการเข้าระบบให้ทราบก่อนวันเลือกห้องพัก
-เมื่อปิดระบบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักแล้ว นักศึกษาไม่สามารถย้ายห้องพักหรือเปลี่ยนหอพักได้

5.การชำระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและค่าประกันความเสียหายหอพัก
นักศึกษาที่เลือกห้องพักในหอพักต่างๆแล้ว จะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมหอพักและค่าประกันความเสียหายหอพัก ดังนี้

5.1 ค่าประกันความเสียหายหอพัก นักศึกษาที่สมัครเข้าอยู่หอพักตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปทุกหอพัก ต้องชำระค่าประกันความเสียหายหอพัก จำนวน 1,000 บาท และจะได้รับคืนเมื่อไม่ประสงค์จะพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยแล้ว
5.2 ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2562
-หอพัก 1,2,3,4,5,7,10,11,13 และ 14 ค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาละ 2,000 บาท/คน

สำหรับนักศึกษารอบ Portfolio ที่ชำระค่าจองหอพักมาแล้ว จะชำระเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่เกินจาก 2,000 บาท

5.2 วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเพิ่มเติม เฉพาะรอบ 3 และรอบ Portfolio ตกค้าง
-วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผลการสมัครหอพักและยอดค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ทางเว็บไซต์ dsa.wu.ac.th
-วันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 นักศึกษาชำระค่าหอพัก โดยเข้าระบบผ่านเว็บ entry.wu.ac.th เพื่อรับบาร์โคดสำหรับชำระเงิน
-ชำระเงินได้ที่ เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ทุกสาขาทั่วประเทศ
-วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมห้องพักที่นักศึกษาสมัครได้

5.3 นักศึกษาที่เลือกห้องไว้แล้วแต่ไม่ได้ชำระเงินเพิ่มเติมในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดชื่อออกจากห้องพักที่เลือกไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *