Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก : นักศึกษาที่ได้สิทธิ์หอพัก เข้าระบบเลือกหอพัก ปีการศึกษา 2560

ประกาศงานหอพัก : นักศึกษาที่ได้สิทธิ์หอพัก เข้าระบบเลือกหอพัก ปีการศึกษา 2560

ประกาศงานหอพัก : นักศึกษาที่ได้สิทธิ์หอพัก เข้าระบบเลือกหอพัก ปีการศึกษา 2560 โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้นักศึกษาที่มีชื่อใน ประกาศ ผลสมัครอยู่หอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ผลการสมัคร (ได้หอพัก) เข้าระบบสมัครหอพักออนไลน์ เพื่อการเลือกหอพัก ในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2560 เปิดระบบ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ปิดระบบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 24.00 น.

2. หากไม่เข้าระบบสมัครหอออนไลน์ ถือว่าสละสิทธิ์การสมัครหอพัก

3. การสมัครก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการได้หอพักนั้นๆ ขึ้นอยู่กับคะแนนพฤติกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้ของแต่ละคน

– นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ ศูนย์บริการการศึกษา

– หากนักศึกษาเข้าระบบไม่ได้ ให้ติดต่อได้ที่ งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา เบอร์โทร 3165 นายวัชรินทร์ เกตุเพชร(พี่ต้น) นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น(พี่หนุ่ย) 4013 4018

>>คลิกเข้าระบบ เลือกหอพักออนไลน์ ปีการศึกษา 2560<<

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *