เชิญชวนเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ส่วนกิจการนักศึกษากำหนดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี โดยในระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นประเภทนักศึกษาทั่วไปต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และนักศึกษาพิการต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักศึกษาต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพอนามัย ความประพฤติคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีผลงานกิจกรรมดีเด่น

โดยขอรับแบบเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สอบถามรายละเอียดและส่งหลักฐานการสมัครได้ที่งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ ๗๓๑๖๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๙๑๘-๗๘๕๓ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๕/๕ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานโดยใช้ Power Point ความยาวไม่เกิน ๕ นาที

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ แบบเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ ๑ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เอกสารแนบ ๒ แบบเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.