นักศึกษาหอพัก ลงชื่อรายงานตัวเข้าหอพัก

ตามที่งานหอพักนักศึกษา เปิดให้นักศึกษาเข้าอยู่หอพักในภาคเรียนที่ 3/2561 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฯของมหาวิทยาลัย งานหอพักจึงขอให้นักศึกษาหอพักทุกคน ดำเนินการดังนี้

1.ลงชื่อรายงานตัวอยู่หอพักภาคเรียนที่ 3/2561 ในจุดลงชื่อของหอพักที่นักศึกษาพักอาศัย ตั้งแต่วันนี้-3 กุมภาพันธ์ 2562

2.ตรวจสอบการตั้งหนี้ค่าธรรมเนียมหอพักในเมนูตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายในเว็บไซต์ ces.wu.ac.th หากไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งที่ปรึกษาหอพัก

หากนักศึกษาไม่ลงชื่อรายงานตัวเข้าหอพัก จะมีคะแนนพฤติกรรมติดลบ 5 คะแนน ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการการลงโทษ และการบันทึกคะแนนความประพฤตินักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยหอพัก พ.ศ.2561 หมวดที่ 2 “ข้อ 4 นักศึกษาหอพักต้องดำเนินการรายงานตัวเข้าหอพักตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งของหอพักหรือมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม นักศึกษาผู้นั้นจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน”

มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาหอพักทุกหอพัก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *