พฤษภาคม 2023

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมอบรม “ผู้นำกระบวนการกลุ่ม Junior Master Trainer ปีการศึกษา 2566”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมอบรม “ผู้นำกระบวนการกลุ่ม Junior Master Trainer ปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart […]

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมอบรม “ผู้นำกระบวนการกลุ่ม Junior Master Trainer ปีการศึกษา 2566” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Cen

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model Read More »

ผู้ที่ประสงค์ขอกู้ยืม กยศ. ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ในระบบ DSL

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

รายชื่อนักศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ติวทบทวนรายวิชา (Tutor) ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ติวทบทวนรา

รายชื่อนักศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ติวทบทวนรายวิชา (Tutor) ปีการศึกษา 2565 Read More »

บุคลากร สพน. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 2566

บุคลากร สพน. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 2566

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่

บุคลากร สพน. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 2566 Read More »

สพน. มอบโล่ขอบคุณอธิการบดีและผู้บริหารเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้การอุปการะทุนการศึกษา

สพน. มอบโล่ขอบคุณอธิการบดีและผู้บริหารเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้การอุปการะทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย

สพน. มอบโล่ขอบคุณอธิการบดีและผู้บริหารเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้การอุปการะทุนการศึกษา Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งโค้งสุดท้าย (Big day) รณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2566

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งโค้งสุดท้าย (Big day) รณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2566

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป มหาวิ

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งโค้งสุดท้าย (Big day) รณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2566 Read More »

บุคลากร สพน. เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

บุคลากร สพน. เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม​ 2566​ บุคลากรงานแนะแนวและทุน

บุคลากร สพน. เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Cent

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2 Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ นิติศาสตร์” ให้แก่บุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ นิติศาสตร์” ให้แก่บุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยา

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ นิติศาสตร์” ให้แก่บุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »