เมษายน 2023

สพน. ลงพื้นที่อาคารนิทรรศการการไฟฟ้าฯ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องสโมสรนักศึกษาสำนักวิชา

สพน. ลงพื้นที่อาคารนิทรรศการการไฟฟ้าฯ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องสโมสรนักศึกษาสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน เวลา 17.30 น. คุณกอบสุข อรชร รักษ …

สพน. ลงพื้นที่อาคารนิทรรศการการไฟฟ้าฯ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องสโมสรนักศึกษาสำนักวิชา Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ" ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ” ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยา …

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ” ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน _ระบบดูแลนักศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา

ผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน “ระบบดูแลนักศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00-16.00 น. รองศาสตร …

ผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน “ระบบดูแลนักศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ชมรมนิสิตเก่าจุฬา …

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ Read More »

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญ ภาคใต้

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญ ภาคใต้

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจก …

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญ ภาคใต้ Read More »

Tutor Center จัดกิจกรรมติวทบทวนรูปแบบออนไลน์รายวิชา MAT61-103 Calculus III และ FSI62-200 Chemistry and Biochemistry of Foodstuffs

Tutor Center จัดกิจกรรมติวทบทวนรูปแบบออนไลน์รายวิชา MAT61-103 Calculus III และ FSI62-200 Chemistry and Biochemistry of Foodstuffs

โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียน (WU Tutor Cente …

Tutor Center จัดกิจกรรมติวทบทวนรูปแบบออนไลน์รายวิชา MAT61-103 Calculus III และ FSI62-200 Chemistry and Biochemistry of Foodstuffs Read More »

มวล. ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ และจัดบรรยายพิเศษการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

มวล. ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ และจัดบรรยายพิเศษการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

วันที่ 31 มีนาคม 2566 รองศาสตร์จารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ …

มวล. ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ และจัดบรรยายพิเศษการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม "เสริมพลังใจ...เพื่อก้าวต่อไป"

ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม “เสริมพลังใจ…เพื่อก้าวต่อไป”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. บุคลากรศ …

ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม “เสริมพลังใจ…เพื่อก้าวต่อไป” Read More »

ม.วลัยลักษณ์ "จัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ฉลองครบรอบ 31 ปี ปลูกฝังค่านิยม 4 ประการแก่นักศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ “จัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ฉลองครบรอบ 31 ปี ปลูกฝังค่านิยม 4 ประการแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จ …

ม.วลัยลักษณ์ “จัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ฉลองครบรอบ 31 ปี ปลูกฝังค่านิยม 4 ประการแก่นักศึกษา Read More »

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์เนื่องในวันสถาปนา ม.วลัยลักษณ์ ระหว่างทีมผู้บริหารและบุคลากร VS ทีมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์เนื่องในวันสถาปนา ม.วลัยลักษณ์ ระหว่างทีมผู้บริหารและบุคลากร VS ทีมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจ …

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์เนื่องในวันสถาปนา ม.วลัยลักษณ์ ระหว่างทีมผู้บริหารและบุคลากร VS ทีมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »