23 มีนาคม 2023

เชิญชวนนักศึกษาอุปสมบทสืบสานปณิธานพระกรรมฐาน ประจำปี 2566

เชิญชวนนักศึกษาอุปสมบทสืบสานปณิธานพระกรรมฐาน ประจำปี 2566 (ภาคฤดูร้อน)

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการอุปสมบทเพื […]

เชิญชวนนักศึกษาอุปสมบทสืบสานปณิธานพระกรรมฐาน ประจำปี 2566 (ภาคฤดูร้อน) Read More »

เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย"

เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร

เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” Read More »

เชิญชวนประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์การจัดงาน 150 ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

เชิญชวนประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์การจัดงาน 150 ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยคณะกรรมการกองทุนพระ

เชิญชวนประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์การจัดงาน 150 ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ Read More »

นักศึกษา มวล. ภูมิใจร่วมกิจกรรม "นั่งรถไฟฟ้าโฉมใหม่ เที่ยวหอชมฟ้า ครั้งที่ 1"

นักศึกษา มวล. ภูมิใจร่วมกิจกรรม “นั่งรถไฟฟ้าโฉมใหม่ เที่ยวหอชมฟ้า ครั้งที่ 1”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา14.00-16.30 น. งานบริหาร

นักศึกษา มวล. ภูมิใจร่วมกิจกรรม “นั่งรถไฟฟ้าโฉมใหม่ เที่ยวหอชมฟ้า ครั้งที่ 1” Read More »