นักศึกษาและรองอธิการบดีร่วมเดินในกิจกรรม Walk 'n Talk for Change ครั้งที่ 1

นักศึกษาและรองอธิการบดีร่วมเดินในกิจกรรม Walk ‘n Talk for Change ครั้งที่ 1

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ […]

นักศึกษาและรองอธิการบดีร่วมเดินในกิจกรรม Walk ‘n Talk for Change ครั้งที่ 1 Read More »