15 มีนาคม 2023

เชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWORD" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWORD” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้มีรางวัลศึกษิตแห่งป …

เชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWORD” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Read More »

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา FSI62-200

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา FSI62-200

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 – 17.00 น. โครงการ …

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา FSI62-200 Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center และ WU Tutor Center จัดกิจกรรมสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตอน "ชีวิตเปลี่ยน เมื่อเขียนเป้า..."

ศูนย์ Smile & Smart Center และ WU Tutor Center จัดกิจกรรมสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตอน “ชีวิตเปลี่ยน เมื่อเขียนเป้า…”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 18.00-20.00 น. ศูนย์ Smi …

ศูนย์ Smile & Smart Center และ WU Tutor Center จัดกิจกรรมสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตอน “ชีวิตเปลี่ยน เมื่อเขียนเป้า…” Read More »