10 มีนาคม 2023

ข้อปฏิบัติในการแสดงตนของนักศึกษา ที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ประจำปี 2566 (และนักศึกษาที่ยื่นไว้ในปีก่อนหน้า)

ข้อปฏิบัติในการแสดงตนของนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ประจำปี 2566(และนักศึกษาที่ยื่นไว้ในปีก่อนหน้า)

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2566 สามารถ …

ข้อปฏิบัติในการแสดงตนของนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ประจำปี 2566(และนักศึกษาที่ยื่นไว้ในปีก่อนหน้า) Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดย งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »