9 มีนาคม 2023

ขอแสดงความยินดีกับคุณชูใจ ช่วยชู ที่ได้รับการแต่งตั้งวิทยฐานะ ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณชูใจ ช่วยชู ที่ได้รับการแต่งตั้งวิทยฐานะ ระดับชำนาญการ

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาขอแสดงความยินดีกับ คุณชูใจ […]

ขอแสดงความยินดีกับ คุณชูใจ ช่วยชู ที่ได้รับการแต่งตั้งวิทยฐานะ ระดับชำนาญการ Read More »

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม"

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม จัดโ

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม” Read More »