Daily Archives: มิถุนายน 28, 2019

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ …

Read More »

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเมินความพึงพอใจโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำแบบประเมินความพึงพอ …

Read More »