Daily Archives: มิถุนายน 14, 2019

แจ้งนักศึกษาใหม่เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562

เนื่องจากศูนย์บริการการศึกษาใช้ข้อมูลนักศึกษาตามที …

Read More »