Daily Archives: พฤศจิกายน 26, 2018

ตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วางพวงมาลาและร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศร …

Read More »

นักศึกษาแกนนำองค์กรนักศึกษาและบุคลากร มวล. ร่วมสัมมนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะสถาบันแม่ข่ายของเครือข …

Read More »