Home / 2018 / พฤศจิกายน

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2018

อาจารย์และนักศึกษา สถาปัตยฯ สำรวจพื้นที่ออกค่ายพัฒนาและสร้างอาคารที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนสัณฑ …

Read More »

ตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วางพวงมาลาและร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศร …

Read More »

นักศึกษาแกนนำองค์กรนักศึกษาและบุคลากร มวล. ร่วมสัมมนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะสถาบันแม่ข่ายของเครือข …

Read More »