Home / 2018 / พฤษภาคม

Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดโครงการรวมใจวลัยลักษณ์ฯ

เมื่อเช้าวันนี้ (30 พฤษภาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ด …

Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

เมื่อวันนี้ (28 พ.ค.61 ) ที่ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธ …

Read More »

ประกาศส่วนกิจการนักศึกษา เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดูแลและพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตคนดี

ประกาศส่วนกิจการนักศึกษา เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่ …

Read More »

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

  รายละเอียดโครงการ "รวมใจวลัยลักษณ …

Read More »

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ …

Read More »