Home / 2018 / เมษายน

Monthly Archives: เมษายน 2018

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินค่าจองหอพักเรียบร้อยแล้ว ปีการศึกษา 1/2561 (60*-54*)

งานหอพักประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินค่าจองหอพั …

Read More »

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ องค์การบริหาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัด …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ปรับกำหนดการเรียกรายชื่อลำดับสำรองและประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561(ชำระค่าจองหอพักแล้ว)

เนื่องจาก งานหอพักขยายเวลาการชำระเงินค่าจองหอพัก ป …

Read More »