Breaking News
Home / 2018 / February / 02

Daily Archives: February 2, 2018

ประชุมเวทีนักศึกษาเพื่อพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้ “เก่ง ดี มีความสุข”

คณะทำงานพัฒนาระบบดูแลและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา จัดประชุมเวทีนักศึกษาตัวแทนจากองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และ 13 สำนักวิชา

Read More »

นักกีฬา ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีมกีฬามหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 21 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Read More »

สัมมนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการกลางนักศึกษาหอพัก

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 งานหอพัก จัดสัมมนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการกลางนักศึกษาหอพัก ณ บ้านแหลมโฮมสเตย์และรีสอร์ท ตำบลหน้าทับ อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การประชุมสามัญหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

  งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการประชุมสามัญหอพัก  ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 17.00-22.00 น.  สถานที่ ตามที่แต่ละหอพักกำหนด  อนึ่ง หากนักศึกษาหอพักไม่เข้าร่วมประชุมจะถูกบันทึกลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน นักศึกษาดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หอพักของตนเอง เอกสารแนบ  ประกาศประชุมสามัญ ภาค3_60 สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา โทร. 4013 4018

Read More »