Breaking News
Home / 2018 / January / 05

Daily Archives: January 5, 2018

ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างห้องซักผ้าหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างห้องซักผ้าหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง

Read More »

ส่วนกิจการนักศึกษาทำบุญปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ วัดท่าสูง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

ส่วนกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561  ส่วนกิจการนักศึกษาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561ภายใต้แนวคิด” Babies DSA”

Read More »

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลคุณพ่อรุ่น จีนชาวนา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และคณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อรุ่น  จีนชาวนา

Read More »

ประชุมที่ปรึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษากิจกรรม  ระบบบันทึกคะแนนความดี  ขั้นตอนการจัดโครงการ ระบบการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ที่ปรึกษากิจกรรมรับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  โดยมีที่ปรึกษากิจกรรมชมรม  สำนักวิชาเข้าร่วม 35 คน ชมประมวลภาพกิจกรรม

Read More »