Breaking News
Home / 2017 / November

Monthly Archives: November 2017

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม

ด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเซียน นครศรีธรรมราช  สาขา1 (ถนนพัฒนาการคูขวาง)  

Read More »

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ “โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2560” จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท ส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 พ.ย. 2560 – รายละเอียดการสมัครทุน รับสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย 61 – ใบสมัครขอรับทุน ใบสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2560 1. ให้นักศึกษาไปชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักก่อนหรือตามวันที่ขอผ่อนผันไว้ ที่ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น 2. วันสุดท้ายของการชำระเงินทุกประเภท คือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 หากไม่ชำระตามกำหนดจะล็อคการเข้าระบบศูนย์บริการการศึกษา คลิก ตรวจสอบรายชื่อ ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก 2/2560 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกับที่ปรึกษาหอพักโดยด่วนหรือโทร.4013 4018                    

Read More »

อบรมแกนนำผู้นำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น ค่าย Junior #4

งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับแกนนำ WULovecare จัดอบรมค่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น เพื่อให้แกนนำมีข้อมูล และทักษะในการเข้าไปดูแลและเข้าถึงปัญหาของเพื่อนนักศึกษา

Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเพื่อเป็นพี่ติวเตอร์

เนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนฯ (WU PLUS CENTER) ได้จัดให้มีกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา เพื่อช่วยเหลือน้องๆในด้านการเรียน

Read More »