Breaking News
Home / 2017 / October / 12

Daily Archives: October 12, 2017

ประกาศ….ถึง ชมรม สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา

ขอให้ประธานชมรม  นายกสโมสร ประธานคณะกรรมการสำนักวิชา (หรือตัวแทน) ทุกหน่วยกิจกรรมตอบแบบสำรวจ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลการติดต่อองค์กรกิจกรรมนักศึกษา การจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

Read More »

กำหนดการและวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560

กำหนดการและวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560

Read More »