Breaking News
Home / 2017 / August / 31

Daily Archives: August 31, 2017

ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาต้องบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาต้องบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 20 ชั่วโมง ณ หอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน กำหนดรายงานตัวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม -29 กันยายน 2560 ณ ห้องสำนักงานหอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน สิ้นสุดการบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 29 กันยายน 2560 2. หากนักศึกษาไม่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จะถูกติดลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน ในปีการศึกษา 2560 3. รายชื่อเรียงตามหอพักและห้องพักของนักศึกษา #วิธีค้นหา กดปุ่ม Ctrl+F ใส่รหัสนักศึกษา# เอกสารแนบ :  ประกาศรายชื่อคืนห้อง_บำเพ็ญประโยชน์_2559 หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018

Read More »