Breaking News
Home / ข่าวสุขภาพ

ข่าวสุขภาพ

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม

ด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเซียน นครศรีธรรมราช  สาขา1 (ถนนพัฒนาการคูขวาง)  

Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย

Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

Read More »

ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษาประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยได้จัดทำสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ได้จัดทำกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

Read More »

สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา

สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา ที่นักศึกษาควรทราบก่อนรับการรักษาพยาบาล

Read More »

แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการตรวจรักษาทุกวันทำการ เวลา 08.30-16.30 น. โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ตรวจรักษา

Read More »