ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็น “นักกิจกรรม”สำหรับใช้สิทธิ์สมัครหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็น “นักกิจกรรม”สำหรับ […]

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็น “นักกิจกรรม”สำหรับใช้สิทธิ์สมัครหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ประชาสัมพันธ์จุดรอดรถไฟฟ้าหน้ามหาวิทยาลัยในช่วงงานสวนสนุก 30 มค-10 กพ 66

ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถไฟฟ้าหน้ามหาวิทยาลัยในช่วงงานสวนสนุก 30 มค-10 กพ 66

เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์

ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถไฟฟ้าหน้ามหาวิทยาลัยในช่วงงานสวนสนุก 30 มค-10 กพ 66 Read More »

เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2023

เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการ ASEAN Leadership 2

เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2023 Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเดือน มกราคม 2566

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเดือน มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเดือน มกราคม 2566 Read More »

แบนเนอร์-รับสมัครทุนทำงานพิเศษ ภาค 3/2565

รับสมัครทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา รั

รับสมัครทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 Read More »

แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปี 2566

แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปี 2566

งานผ่อนผันทหาร ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพ

แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปี 2566 Read More »

ขอให้นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษา 2/2565 เข้าระบบเพื่อจองคิวสัมภาษณ์

ขอให้นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษา 2/2565 เข้าระบบเพื่อจองคิวสัมภาษณ์

ตามที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึ

ขอให้นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษา 2/2565 เข้าระบบเพื่อจองคิวสัมภาษณ์ Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »

สำรวจข้อมูลด้านทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อ

สำรวจข้อมูลด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อ

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ขอ

สำรวจข้อมูลด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อ Read More »

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะรับสมัครทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะให้ทุนแก่นิสิต นัก

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »