ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWORD" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWORD” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้มีรางวัลศึกษิตแห่งป […]

เชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWORD” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Read More »

รถไฟฟ้ามาแล้ว...เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “นั่งรถไฟฟ้าโฉมใหม่ WALAILAK World Class University พาเที่ยวอุทยานและหอชมฟ้า” ครั้งที่ 1

รถไฟฟ้ามาแล้ว…เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “นั่งรถไฟฟ้าโฉมใหม่ WALAILAK World Class University พาเที่ยวอุทยานและหอชมฟ้า”

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมก

รถไฟฟ้ามาแล้ว…เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “นั่งรถไฟฟ้าโฉมใหม่ WALAILAK World Class University พาเที่ยวอุทยานและหอชมฟ้า” Read More »

ข้อปฏิบัติในการแสดงตนของนักศึกษา ที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ประจำปี 2566 (และนักศึกษาที่ยื่นไว้ในปีก่อนหน้า)

ข้อปฏิบัติในการแสดงตนของนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ประจำปี 2566(และนักศึกษาที่ยื่นไว้ในปีก่อนหน้า)

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2566 สามารถ

ข้อปฏิบัติในการแสดงตนของนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ประจำปี 2566(และนักศึกษาที่ยื่นไว้ในปีก่อนหน้า) Read More »

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม"

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม จัดโ

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม” Read More »

รัฐบาลแคนนาดาโครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) 2023-2024

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลแคนนาดาโครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) 2023-2024

ด้วยรัฐบาลแคนนาดาได้เสนอมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลแคนนาดาโครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) 2023-2024 Read More »

เชิญชวนประกวดภาพถ่าย "เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า" สู่ World Class University

เชิญชวนประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า” สู่ World Class University

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (บริการรถไฟฟ้า) เชิญชวนนัก

เชิญชวนประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่อง รถไฟฟ้า” สู่ World Class University Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้เชิญชวนเสนอรายชื่

ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ Read More »

การสร้างครอบครัวอบอุ่นเพื่อลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

เชิญชวนส่งผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านครอบครัว “การสร้างครอบครัวอบอุ่นเพื่อลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธร

เชิญชวนส่งผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านครอบครัว “การสร้างครอบครัวอบอุ่นเพื่อลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” Read More »

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครทุนการศึกษาโครงการ "Hope Scholarship" ปี 4 มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครทุนการศึกษาโครงการ “Hope Scholarship” ปี 4 มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรเพื่อสาธารณป

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครทุนการศึกษาโครงการ “Hope Scholarship” ปี 4 มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล Read More »