Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ

ตามที่ ศูนย์บริการการศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการจัดสอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา

Read More »

ขอเลื่อนการอบรมสำหรับขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 8 เมษายน 2560

ตามที่ส่วนกิจการนักศึกษา ได้เปิดอบรมสำหรับขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยเปิดอบรม 3 รุ่นนั้น 

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ อบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

ส่วนกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ วันที่ 6 เมษายน 2560  มีบริการต่อ พรบ.รถจักรยานยนต์ (รถจักรยานยนต์ทุกชนิด,ทะเบียนขาด,รถเก่า) เวลา 08.30-16.30 น. ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี วันที่ 6 – 7 เมษายน 2560  มีบริการตรวจสภาพ อะไหล่เครื่องยนต์ฟรี ,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และจำหน่ายหมวกนิรภัย   ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี จัดอบรมสำหรับขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตามหลักสูตรของกรมขนส่งทางบก มี 3 รุ่นๆละ 200 คน (มีค่าลงทะเบียน 300 บาท)  ดังต่อไปนี้ รุ่นที่ 1 : วันที่ 8 เมษายน  2560  (ชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 …

Read More »

ขอเชิญหน่วยกิจกรรมส่งโครงการเพื่อพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก ครั้งที่ 4/2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จะจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่วันที่ 5 เมษายน 2560

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานแบบ Smart”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 25 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร “Thanachart Smart Training”

Read More »

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วม “ค่าย Do It Now พอเพียง” ทั้ง 2 รุ่น

ตรวจสอบรายชื่อ ได้จากเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อรุ่น1 ประกาศรายชื่อรุ่น2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Do It Now พอเพียง    

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ “คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย”

สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ "คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย" ครั้งที่ 5/2559  และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ที่จะร่วมกันต่อต้านคอร์ปรัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย นอกจากนั้นจะได้ฟังการปาฐกถา และร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา อาทิ นายเอกชัย ดารากรัย ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุรพงศ์ ศิรินทราเวช ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 14 (สตง.) เป็นต้น กิจกรรมการสัมมนา "คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย" จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการสัมมนา "คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย" นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก 2 ชั่วโมง Loading…

Read More »

ประกาศ นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วม กิจกรรม ค่าย Do it Now พอเพียง ทุกรุ่น

นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วม กิจกรรม ค่าย Do it Now พอเพียง เดิมรุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 มี.ค. 60  เปลี่ยนวันจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 60 เดิมรุ่นที่ 2 วันที่ 25-27 มี.ค. 60  เปลี่ยนวันจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 7-9 เม.ย. 60) ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษามาลงชื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ในวันที่ 16 มี.ค. 60 เวลา 13.00-16.30 น. และ วันที่ 17 มี.ค. 60  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก …

Read More »

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ นายกิตตินันท์ จันทร์ตรี นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสียชีวิต

ด้วย นายกิตตินันท์ จันทร์ตรี  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์  ได้ถึงแก่กรรมด้วยประสบอุบัติเหตุจากรถ

Read More »