Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ “สุขที่สุด ในจุดที่เป็น”

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "สุขที่สุด ในจุดที่เป็น" โดยอาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ หรือ Dr.Fish นักเขียนและวิทยากรมากประสบการณ์ ในวันอังคารที่  1  สิงหาคม  2556  เวลา  17.00-20.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคารไทยบุรี   (นักศึกษาได้รับการบันทึกคะแนนบัณฑิตคนดีจำนวน 3 คะแนน)

Read More »

Plus Center ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน ทุกหลักสูตรที่มีผลการเรียนหรือ GPAX น้อยกว่า 2.00

ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษาหอพักที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00  (หรือ Plus Center) เป็นโครงการที่ช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียน (การเปิดทบทวนรายวิชาที่นักศึกษาต้องการ)

Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

Read More »

ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษาประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยได้จัดทำสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ได้จัดทำกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

Read More »

สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา

สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา ที่นักศึกษาควรทราบก่อนรับการรักษาพยาบาล

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 รายชื่อตามแนบ ประกาศ รายชื่อรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙รายงานตัวเพื่อรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  แต่งกายชุดพิธีการ

Read More »

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษา 1/25660 ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนด่วน

ประกาศด่วน  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  รายชื่อ นศ.ผลการเรียนดีเด่น ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ภายในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับมอบทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 และเขียนใบสำคัญรับเงิน (ให้นำสำเนาสมุดบัญชีมาด้วย เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูได้ ให้มาติดต่อ ภายใน วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560 งานทุนการศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา

Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รับใบสมัคร เลือกหน่วยงาน ส่งใบสมัคร และลงข้อมูลการสมัคร  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 -วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560    (รับสมัครตำแหน่งงานละไม่เกิน 10 คนเท่านั้น  โดยจะเรียงลำดับจากการส่งใบสมัครก่อน –  หลัง) 2. ตัวแทนหน่วยงานคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานตามคุณสมบัติในใบสมัคร (นักศึกษาที่สมัครขอทุนทำงานพิเศษบางคน อาจต้องสัมภาษณ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด)   3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ  โดยต้องมาลงชื่อยืนยันสิทธิ์การปฏิบัติงาน  พร้อมส่งสำเนาสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา เท่านั้น    ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 4. ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 (วัน เวลา …

Read More »