Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเสวนา From Past to the Next Gen

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.นครราชสีมา เครือเจริญโภคภัณฑ์สานฝันเยาวชนไทย มอบทุนฯให้นักศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วม โดยในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดสรรทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้นำแก่นักศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนำหลักสูตรระดับโลกที่เน้นกระบวนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง หรือ Action Learning Program เพื่อหล่อหลอมเยาวชนคนรุ่นใหม่ของสังคมไทยให้พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และในครั้งนี้มีการจัดเสวนา From Past to the Next Gen โดยมีศิษย์เก่าทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ โดยมี นางสาวทิตยคุณ เกสโร (น้องเธอ) ผู้ที่ได้รับทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อปีการศึกษา 2553 …

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร)

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร)

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานและรถยนต์ รุ่นที่ 3

ส่วนกิจการนักศึกษา  ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ  เข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

Read More »

เสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ (Walailak Award) ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยกองทุนรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "Walaiklak Award" จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณงามความดี ให้เป็นคุณค่าที่นิยมชื่นชมกว้างขวางในหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดถึงในสังคมโดยรวม

Read More »

นางสาวปริณดา ประดู่ คว้าเหรียญทองเทควันโด “รายการชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560”

        ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่ง นางสาวปริณดา ประดู่ นักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  นักกีฬาเทควันโดตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด “รายการชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560” ซึ่งจัดการแข่งขันโดย ชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง โดยจัดการแข่งขัน ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (อำเภอสิเกา) จังหวัดตรัง เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาอีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งด้วย          ผลการแข่งขัน ปรากฎว่าสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (ได้รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร) ในประเภทพุมเซ่ (ท่ารำ) รุ่นประชาชนทั่วไป (สายดำ)        ทางชมรมเทควันโด ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา มา ณ โอกาสนี้ด้วย        ประมวลภาพการแข่งขัน  

Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง “คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560”

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา โดย คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้ง "คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 " วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น.

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รายการ “วลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1”

โครงการ WU Bike for Life (วลัยลักษณ์ : จักรยานเพื่อชีวิต) ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รายการ "วลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1" วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ สนามจักรยานครอสคั้นทรี่

Read More »

ขอเชิญชวนประกวดหนังสั้น “เปลี่ยนลุ้นให้เป็นรัก รวมใจภักดิ์น้อมถวายอาลัย”

สถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนลุ้นให้เป็นรัก รวมใจภักดิ์น้อมถวายอาลัย" (Stop Gambling for the King Rama IX)

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 4”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษา จำนวนไม่เกินคณะละ 5 คน เข้าร่วมโครงการ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 4"  

Read More »

ขอเชิญร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนเยาวชนได้แสดงฝีมือ พร้อมที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานทัดเทียมาตรฐานสากล ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือของกำลังแรงงานให้ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ โดยการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเข้าสู่สนามแข่งขันระดับชาติไปสู่ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป  โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 โดยผู้สมัครมีสัญชาติไทย เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540-2545 ยกเว้นสาขาเมคาทรอนิกส์ เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี 2537 – 2545 และไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน หรือการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12 ทั้งนี้ ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การแข่งขัน และใบสมัครได้ที่ http://www.dsd.go.th2standard_ หรือ โทรศัพท์ 0 2245 1933 

Read More »