ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ผูกสัมพันธ์ศิษย์แสดม่วง ครั้งที่ 1

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมกรีฑ …

เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ผูกสัมพันธ์ศิษย์แสดม่วง ครั้งที่ 1 Read More »

ตรวจอบรายชื่อนักศึกษาจองคิวยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์กองทุน กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2562 ที่ได …

ตรวจอบรายชื่อนักศึกษาจองคิวยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์กองทุน กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2562 Read More »

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้กองทุน กยศ. และ กรอ. ทุกประเภท ปีการศึกษา 2562 เข้าระบบเพื่อจองคิว ยื่นใบสมัครและรับการสัมภาษณ์

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ กยศ.และ กรอ. ทุกประเ …

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้กองทุน กยศ. และ กรอ. ทุกประเภท ปีการศึกษา 2562 เข้าระบบเพื่อจองคิว ยื่นใบสมัครและรับการสัมภาษณ์ Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร)

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษาขอปร …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1 …

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเ …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Read More »

ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการแข่งขันโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562

ตามที่ ธนาคารธนชาต จัดการแข่งขัน โครงการ “ธนชาต ร …

ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการแข่งขันโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 Read More »

ประกาศงดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศ เรื่อง ทุนทำงานพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ส่ว …

ประกาศงดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562 Read More »

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 หรือนักศึกษารหัสอื่น ที่ยังไม่เคยกู้ยืม มาก่อน)

ประกาศรับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ …

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 หรือนักศึกษารหัสอื่น ที่ยังไม่เคยกู้ยืม มาก่อน) Read More »

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1 …

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »