ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

ตามที่ได้ประกาศให้นักศึกษาจองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่ว …

ประกาศ เรื่อง การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

ยกเลิกการบริจาคโลหิตเป็นราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกให …

ยกเลิกการบริจาคโลหิตเป็นราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Read More »

แจ้งนักศึกษาสมัครทุนการศึกษาทั่วไป 3/2563 จองคิวสัมภาษณ์

ตามที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึก …

แจ้งนักศึกษาสมัครทุนการศึกษาทั่วไป 3/2563 จองคิวสัมภาษณ์ Read More »

ขอเชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดรับส …

ขอเชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Read More »

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลงทะเบียนแบบคัดกรองโรคโควิด-19

ด้วยในช่วงเดือนเมษายนและวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่ …

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลงทะเบียนแบบคัดกรองโรคโควิด-19 Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา …

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้ เตรียม …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

เชิญชวนนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันเข้าร่วมกิจกรรมสัสดีพบนักศึกษาผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564

ส่วนกิจการนักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาที่ได้ยื่นผ่อนผันทหาร …

เชิญชวนนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันเข้าร่วมกิจกรรมสัสดีพบนักศึกษาผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564 Read More »

นักศึกษากู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ. เข้าระบบจองคิวพิมพ์เพื่อแบบยืนยันค่าธรรมเนียมและค่าครองชีพ ปีการศึกษา 3/2563

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ขอแจ้งให้นักศึกษาที่เป …

นักศึกษากู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ. เข้าระบบจองคิวพิมพ์เพื่อแบบยืนยันค่าธรรมเนียมและค่าครองชีพ ปีการศึกษา 3/2563 Read More »

ข่าวประกวด

เชิญชวนส่งผลงานประกวดภายถ่ายและคลิปวิดีโอผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564

กรมกิจการผู้ส่งอายุ ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดภายถ่ายและคล …

เชิญชวนส่งผลงานประกวดภายถ่ายและคลิปวิดีโอผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 Read More »