ข่าวประชาสัมพันธ์

แบนเนอร์-งดรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

งดรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชา …

งดรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่จะมารายงานตัวเพื่อเรียนออนไลน์ที่หอพัก ลงทะเบียนคัดกรองโรค COVID-19

นักศึกษาที่มีความจำเป็นและแจ้งความประสงค์จะเดินทางมาราย …

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่จะมารายงานตัวเพื่อเรียนออนไลน์ที่หอพัก ลงทะเบียนคัดกรองโรค COVID-19 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษ …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อนักศึกษารางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยกองทุนรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWA …

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อนักศึกษารางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2021

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการยกย่องเชิดชูเ …

ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2021 Read More »

ผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมและสถาบันอื่น ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ในระบบ DSL

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา …

ผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมและสถาบันอื่น ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ในระบบ DSL Read More »

การปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2564

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา …

การปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 Read More »

ขอความร่วมมือนักศึกษาใหม่ที่จะมารายงานตัวเพื่อเรียนออนไลน์ที่หอพัก ลงทะเบียนคัดกรองโรค COVID-19

นักศึกษาใหม่ที่มีความจำเป็นและแจ้งความประสงค์จะเดินทางม …

ขอความร่วมมือนักศึกษาใหม่ที่จะมารายงานตัวเพื่อเรียนออนไลน์ที่หอพัก ลงทะเบียนคัดกรองโรค COVID-19 Read More »

ลงทะเบียนคัดกรองโรค COVID-19 นักศึกษาที่เดินทางในช่วงปิดภาคเรียนที่ 3/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ด้วยในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2563 นักศึกษาจำนวนมากจะเด …

ลงทะเบียนคัดกรองโรค COVID-19 นักศึกษาที่เดินทางในช่วงปิดภาคเรียนที่ 3/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 Read More »

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการ GSB Micropreneur Academy

ด้วยธนาคารออมสิน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ม …

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการ GSB Micropreneur Academy Read More »