Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 11)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศด่วนรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ตามที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา จัดบริการทุนทำงานพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบ ต้องการมีรายได้ระหว่างเรียน มาอย่างต่อเนื่อง จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2/2559 โดยกำหนดช่วงเวลา ดังนี้

Read More »

ส่วนพัสดุ มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาหลายรายการ

ด้วยส่วนพัสดุ มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ ดังรายการต่อไปนี้ 1. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิด ราคาตู้ละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 2. โต๊ะอ่านหนังสือไม้ ราคาตัวละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 3. เก้าอี้พลาสติก ราคาตัวละ 80 บาท (แปดสิบบาทถ้วน) กำหนดเวลาการขาย วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป  -หอพักลักษณานิเวศ 1 และ 11  วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559  -ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น หอพักลักษณานิเวศ 4 ,7 และ 13 …

Read More »

พนักงานส่วนกิจการนักศึกษาอบรมการสร้างเว็บแนวใหม่

นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น เจ้าหน้าที่งานหอพัก และ นายวัชรินทร์ เกตุเพชร เจ้าหน้าที่งานธุรการ ส่วนกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการอบรม การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การอบรมจัดขึ้นโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นเวลา 2 วัน ณ ห้องอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผมคิดว่าเครื่องมือสร้างเว็บใหม่นี้ น่าสนใจและใช้งานง่ายมากเลยครับ ส่วนกิจการนักศึกษาจะใช้เครื่องมือตัวนี้สร้างเว็บหน่วยงานของเราให้มีความน่าสนใจและทันสมัยต่อไปครับ มีเอกสารการอบรมที่ทุกคนสามารถทำตามได้ไม่ยาก ตามลิงค์ด้านล่าง เอกสารแนะนำการใช้งาน GMail

Read More »