Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 11)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมฟัง อบรมกิจกรรม 5ส หอพัก (2 ชั่วโมงการเรียนรู้)

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมฟัง อบรมกิจกรรม 5ส หอพัก  มี 3 รุ่น ให้เลือกเข้าร่วมตามความสนใจ รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2560  เวลา 10.00 – 12.00 น.  ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2560  เวลา 17.00 – 19.00 น.  ลงทะเบียนเวลา 16.00 – 17.00 น. รุ่นที่ 3 วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560  เวลา 18.00 – 20.00 น.  ลงทะเบียนเวลา 17.30 …

Read More »

[ปิดรับสมัครแล้ว] เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

Read More »

รับสมัครผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 19

โอกาส !! มาถึงคุณแล้ว  ขอเชิญชวน หนุ่มสาวไฟแรง ทุกเพศทุกวัย ที่มีความกล้าแสดงออก และใฝ่ฝันอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ประกาศ!! เลื่อนจัดกิจกรรม “safe love safe life”

ด้วยเกิดสถานการณ์อุทกภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยต้องประกาศหยุดการเรียนการสอน

Read More »

ประกาศเลื่อนจัดกิจกรรม “ค่ายหนุ่มสาว.. เข้าใจชีวิต” รุ่นที่ 6 และ 7

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ค่ายหนุ่มสาว.. เข้าใจชีวิต รุ่นที่ 6 และ 7

Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “ โครงการ Save Energy for World (ร่วมใจประหยัดพลังงาน)”

“พลังงาน” ถือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำ พลังงานงานไฟ ซึ่งความต้องการใช้พลังงานมีอัตราเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

Read More »

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อใช้ในการจัดทำถุงยังชีพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้ง "ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ขึ้นเพื่อเป็นผู้ประสานงานงานในการจัดทำถุงยังชีพไปยังผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถร่วมบริจาคได้ตามลายละเอียดดังนี้ ประมวลภาพ

Read More »

ประกาศ เรื่อง การสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เห็นว่ามีครอบครัวนักศึกษาจำนวนมากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

Read More »

[ปิดรับแล้ว] ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “Safe love Safe life”

งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับอาสาสมัครแกนนำ WULovecare ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร  “Safe love Safe life”

Read More »