ข่าวประชาสัมพันธ์

แบนเนอร์-ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาทั่วไป-1-2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่ […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 Read More »

ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์ป

ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 Read More »

แบนเนอร์-รับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัย-48-รอบมหกรรม

รับสมัครนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ รอบมหกรรม

ด่วนที่สุดเรื่อง การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหา

รับสมัครนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ รอบมหกรรม Read More »

การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหีับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบั

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Read More »

แบนเนอร์-นักศึกษาทุนผลการเรียนดีเด่น-2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

แบนเนอร์ การแต่งกายของบัณฑิต-มหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต

การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครรา

การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2564-2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนนักศึกษาตอบแบบสอบถาม เร

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2564-2565 Read More »

แบนเนอร์-แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษายื่นกู้-2565

แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษายื่นกู้ กยศ. ที่ได้รับแจ้งอนุมัติการกู้ยืมฯ 2565

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลประจำปีก

แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษายื่นกู้ กยศ. ที่ได้รับแจ้งอนุมัติการกู้ยืมฯ 2565 Read More »

แบนเนอร์-เสนอรายชื่อศิษย์เก่า-2565

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัล

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 Read More »

แบนเนอร์-ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิต-12-สิงหาคม

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม Read More »