Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 10)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อใช้ในการจัดทำถุงยังชีพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้ง "ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ขึ้นเพื่อเป็นผู้ประสานงานงานในการจัดทำถุงยังชีพไปยังผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถร่วมบริจาคได้ตามลายละเอียดดังนี้ ประมวลภาพ

Read More »

ประกาศ เรื่อง การสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เห็นว่ามีครอบครัวนักศึกษาจำนวนมากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

Read More »

[ปิดรับแล้ว] ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “Safe love Safe life”

งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับอาสาสมัครแกนนำ WULovecare ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร  “Safe love Safe life”

Read More »

สถานการณ์ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม 2559

จากการสำรวจสถานการณ์ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม 2559 พบว่ามีนักศึกษาป่วยเป็นไข้เลือดออก จำนวน 8 ราย

Read More »

แจ้งข่าวรถพยาบาลเข้าศูนย์ซ่อมใช้รถจ้างเหมาแทน

ด้วยงานบริการสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาได้รับแจ้งว่า รถพยาบาลเสีย จำเป็นต้องนำเข้าศูนย์ซ่อม

Read More »

ประกาศรายวิชาที่ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นช่วยเป็นพี่ติวเตอร์

นักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ที่ได้มาเขียนใบสำคัญรับเงิน เพื่อยืนยันรับมอบทุนการศึกษาแล้ว นั้น

Read More »

นักกีฬาเทควันโด ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทอง “เทควันโด อบจ.นคร โอเพ่น” ครั้งที่ 14 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559

เนื่องจากในวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ในการแข่งขัน กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 นับเป็นวันประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของไทย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดการแข่งขัน กีฬาเทควันโดวันกีฬาแห่งชาติ อบจ.นคร โอเพ่น ครั้งที่ 14 ขึ้น ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนักกีฬาเทควันโดจำนวนมาก ตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีผู้ฝึกสอนและครอบครัวมาร่วมให้กำลังใจอย่างคับคั่ง แน่นหอประชุมเมือง ทางชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งนักกีฬาเข้าการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย คือนางสาวปริณดา ประดู่ นักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ ในการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำ “พุมเซ่” รุ่นประชาชนทั่วไป สายดำ …

Read More »

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read More »

ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ทุกคน

ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00

Read More »