ข่าวทุนการศึกษา

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. […]

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2563 Read More »

ประชุมนักศึกษาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

งานบริการสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา จัดประชุมนักศึกษา

ประชุมนักศึกษาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่มีรายชื่อการรับทุนการศึกษา ประเภท ทุนยกเว้นค

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ./กรอ. ต่อเนื่อง ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2563

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ขอประกาศรายชื่อนักศึกษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ./กรอ. ต่อเนื่อง ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2563 Read More »

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุน “มูลนิธิแพทย์เพื่อปวงประชา”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 (09.00-15.30 น.) งานบริการ

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุน “มูลนิธิแพทย์เพื่อปวงประชา” Read More »

ทุนการศึกษาชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทุนการศึกษาชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ประกาศรับสมัครผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ปร

ประกาศรับสมัครผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

แจ้งผู้กู้ต่อเนื่องจาก ม.วลัยลักษณ์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเข้าระบบเพื่อสมัครฯ และส่งเอกสารการกู้ยืม ปีการศึกษา 2563

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี

แจ้งผู้กู้ต่อเนื่องจาก ม.วลัยลักษณ์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเข้าระบบเพื่อสมัครฯ และส่งเอกสารการกู้ยืม ปีการศึกษา 2563 Read More »